ENZYME SOLUTION ZYMETEC
 กำจัดคราบน้ำมันในน้ำทะเล,ล้างจารบีด้วยการย่อยสลายโครงสร้างทางเคมี ด้วย เอนไซม์Zymetec-C

สารกำจัดคราบน้ำมันในทะเล,กำจัดและย่อยสลายจารบี,แยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด์,กำจัดกลิ่นน้ำมัน,ลดค่าTPHในน้ำ
การทำลายน้ำมันในทะเลและก่อนลงทะเล/zymetec

คุณสมบัติโดยรวมของ Zymetec-C

ลักษณะเฉพาะตัวของสูตรที่มีประสิทธิภาพในการขจัดน้ำมันจากระบบ waxes, และสารอินทรีย์,สารปนเปื้อนอื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้ สารเคมีที่เป็นอันตรายรุนแรงแต่อย่างใด 
Zymetec-C
เป็นเอ็นไซม์ที่อยู่ในสภาวะของเหลว มีความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพมากในการทำปฏิกิริยาแยกโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนด์ และสารอินทรีย์อื่นๆในเวลาที่รวดเร็วมาก ที่ 1:1000
 Zymetec-C
ไม่ได้มีส่วนปนเปื้อนเคมีหรือแบคทีเรียใด ๆ
จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มีชีวิต ทั้งสัตว์น้ำทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ข้อดีของ Zymetec-C
จะสามารถทำงานเชิงลึกในระดับโมเลกุลจึงมั่นใจได้ว่า กลุ่มสารเคมีอันตรายที่ประกอบเป็นน้ำมันจะไม่มีการตกค้างหลงเหลืออีก  จึงเป็นการลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน  และในระหว่างการทำงานจึงไม่มีความจำเป็นต้องสวมแว่นตาหรือชุดป้องกันสารเคมีแต่อย่างใด เนื่องจากZymetec-C
ไม่ใช่เคมีแต่Zymetec-C
คือเอ็นไซม์จากธรรมชาติ 100%..นั่นเอง

วิธีใช้Zymetec-C

  1. การเช็ดล้างคราบน้ำมัน และจารบี ตามพื้นผิว ผสมน้ำสะอาดในสัดส่วน 1:100-1:150 แล้วแต่ความเข้มข้นของน้ำมัน โดยใช้ผ้าชุบและเช็ดตามวัสดุที่เปื้อนได้ตามความต้องการ จะทำให้พื้นผิวสะอาดหมดจดไร้กลิ่นและน้ำมันอย่างรวดเร็วและจะสลายคราบน้ำมันทันที่
  2. การทำความสะอาดพื้นผิวในเชิงพาณิชย์ อัตราส่วน 1ต่อ15-20 แล้วแต่ความหนาแน่น เช่นล้าง DIP TANK OR AGITATOR TANK
    หรือท้องเรือขนถ่ายสินค้า ด้วยการใช้ร่วมกับปั๊มแรงดันสูงฉีดพ่นตามพื้นผิวที่ต้องการ น้ำจากการล้างสามารถปล่อยทิ้งได้ทันที หรือสอบถามวิธีการจากตัวแทน
 

การสลายโครงสร้างน้ำมันด้วยเอนไซม์

 

 

ย่อยจารบีด้วยเอนไซม์

 

 

 

Tel +66(02) 450 6038,092-539-4945 Fax:02-450 6038
064-426-9496  E-mail:[email protected]
บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 (สงวนลิขสิทธิ)