บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 
งานบริการของ เซมมิเทคไฮโดร 

ให้คำปรึกษาการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดย ZYMETEC HYDRO.


ให้คำปรึกษา:การลดต้นทุนด้วยระบบน้ำใช้ในอุตสาหกรรม เช่นลดค่าพลังงาน,ลดค่าซ่อมบำรุง,ลดสารเคมี

 1. แก้ปัญหาหินปูนในน้ำ
 2. แก้ปัญหาแบคทีเรีย-ตะไคร่น้ำ
 3. แก้ปัญหางานดูและระบบที่เคยจ่ายซ้ำๆ
 4. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร

ให้คำปรึกษา:การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย

 1. แก้ไขปัญหาการเติมอากาศที่ไม่พอเพียง
 2. วิเคราห์ระบบเพื่อปรับปรุง
 3. ออกแบบ-ดัดแปลงระบบให้รองรับปริมาณน้ำเสีย
 4. แนะนำการแก้ไขระบบด้วยตนเอง
 

ซ่อมมอเตอร์-ปั๊ม-เครื่องบำบัดน้ำเสีย

 1. ซ่อมเครื่องบำบัดน้ำเสีย
 2. ซ่อมมอเตอร์ทุกขนาด ออกใบรับรองผล
 3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี
 4. ซ่อมปั๊มน้ำทุกขนาด


ให้คำปรึกษา:การวางแผนรีไซเคิลน้ำ

 1. รับสร้างระบบ กรองน้ำคุณภาพสูง
 2. รับสร้างระบบ กรองน้ำเสีย เพื่อการ รียูส (re-use)
 3. ให้คำแนะนำวิธีเร่งการย่อยสลายในระบบน้ำเสีย
 


เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 5714
© 20019-2020,  All Rights Reserved.