บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 
ยอยทองเหลืองคู่
1,200.00 บาท
1,160.00 บาท
ยอยทองเหลือง ใน1คู่มีขนาดต่างกัน
ตัวที่1 ด้านสวมกับเกียร์ 28.7
ตัวที่2 ด้านสวมกับใบพัด มีอีก2รุ่นตามขนาดเพลา
A.ขนาด 25.4 สำหรับเพลาสแตนเลตตัน(แนะนำ)
B.ขนาด 34.1 สำหรับเพลาท่อ
ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดี

Code : PAD-ARM2เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 12349
© 20019-2020,  All Rights Reserved.