บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 
รูปภาพสินค้า Zymetec

ระบบ,เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าEC ELECTRO/THAIZYMETEC 

เครื่องบำบัดน้ำเสีย,เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าเคมี
ระบบ,เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าEC ELECTRO/THAIZYMETEC  ระบบ,เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าEC ELECTRO/THAIZYMETEC

 ภาพทดสอบระบบ,เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าEC ELECTRO/THAIZYMETEC

 บำบัดน้ำเสียแบบแยกโมเรกุล/ZYMETEC

ระบบ,เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าEC ELECTRO/THAIZYMETEC # รูปภาพสินค้าเครื่องเติมอากาศแบบใบพัดตีน้ำ-รุ่นกังหัน/Zymetec,การติดตั้งเครื่องเดินอากาศ,เลือกเครื่องเติมกาศ,สเป็คเครื่องเติมอากาศ


 เครื่องเติมอากาศ/เครื่องบำบัดน้ำเสีย/Zymetecกังหันเติมอากาศ1ใบพัดสเป็คเครื่องเติมอากาศแบบกังหัน4ใบพัด/ZYMETECอะหลั่ยเครื่องตีน้ำนากุ้ง
 เครื่องบำบัดน้ำเสีย   
    
  


เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 14665
© 20019-2020,  All Rights Reserved.