ENZYME SOLUTION ZYMETEC
 กำจัดไขมันและกลิ่นในท่อ/zymetecZE-30
กำจัดไขมันและกลิ่นในท่อ
Electro Coagulation/THAI ZYMETEC
Electro Coagulation

เอนไซม์ป้องกัน-กำจัดไขมัน-กลิ่นในระบบท่อน้ำ Zymetec/ZE-30

กำจัดกลิ่นและไขมัน,ท่ออุดตัน,แก้ท่อน้ำตัน,แก้ระบบท่อตัน,ท่อตัน,ล้างไขมัน,ล้างจาน,ทำลายไขมัน,ย่อยสลายไขมัน,ไขมันอุดตัน,ท่อน้ำทิ้ง,บ่อดักไขมัน, กำจัดกลิ่น,และย่อยสลายไขมัน,ท่ออุดตัน,ท่อน้ำอุดตัน,น้ำเสียคือ,กำจัดกลิ่น,ผงล้างมือ,ล้างมือ,

ZE-30เอนไซม์แท้ๆเข้มข้น เป็นสารสกัดจากธรรชาติ 100% ทีมีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหาแบบเจาะจง
ประโยขน์ คือ

 • กำจัดกลิ่นที่เกิดจากการเน่าเสียของไขมัน
 • เร่งการย่อยสลายและทำลายไขมันจากพืชและสัตว์ ซึ่งทำงานในระดับโมเลกุล รวมถึงการสลายBioflimในท่อ Drainและระบบบ่อพักน้ำเสีย ทั้งในบ้าน,ในอุตสาหกรรมหรือเทศบาล
  ลักษณะ ของ Zymetec-ze30
  เป็นเอนไซม์บริสุทธิเข้มข้นสูตรน้ำ บรรจุขวด 1000,100 ซีซ๊
 • ส่วนประกอบสำคัญ
  สารสกัดจากพืชและผลไม้ 100%
 • ประสิทธิภาพ ดับกลิ่น จะออกฤทธิ ทันที ส่วนไขมันจะไม่มีการก่อตัวเป็นก้อนอีกตลอดไป
 • วิธีใช้ เพื่อกำจัดกลิ่นและป้องกันท่อตันด้วยตัวเอง
  1.กลิ่นจากท่อน้ำ ผสม 1ซีซี/น้ำ1ลิตร ลาดตามท่อระบายและโถส้วม
  2.ใช้ผสมน้ำเจือจางฉีดพ่นบนโต๊อาหารเพื่อลดกลิ่นอับ,ลดไขมันต้นเหตุแมลงวัน
  3.ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีปริมาณไขมันสูง
  4.ผสมน้ำเจือจาง ใช้ฉีดพ่นด้วยปั๊มแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดในรางระบายหรือท่อน้ำทิ้ง
  (สูตรเพื่อความประหยัดควรผสมน้ำในอัตราส่วน 1:200-1:2000)เท่า
    เนื่องจากZymetec-zไม่ใช่สารเคมีหรือสารระเหยไดๆจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย ผลิตด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเชื่อถือได้ว่าปลอดเชื้อและปลอดภัย100%non toxic ไมเกิดอาการแพ้ไดๆ
  ข้อดีของZymetec-ze30
  สำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อมให้เห็นผลแบบยั่งยืนระยะยาว และผู้ที่ต้องการลดการใช้เคมีในกิจกรรมต่างๆ
 • สอบถามข้อมูลและคุณสมบัติอันเหนือชั้นได้ที่ตัวแทนผลิตภัณฑ์ โทร.084-7326778     

ZE-30 ขนาดบรรจุ 100 ซีซ๊/ขวดเเล็ก/ZYMETEC
ZE-30 ขนาดบรรจุ 100 ซีซ๊/ขวดเเล็ก

โครงสร้างทางเคมีของไขมัน
ไขมันประกอบไปด้วยธาตุหลัก 3ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
อย่างไรก็ตามไขมันมีองค์ประกอบเป็นคาร์บอนและไฮโดรเจนแต่มีออกซิเจนน้อย 
 ไขมันยังสามารถแบ่งตามการมีพันธะคู่ของคาร์บอนอะตอมภายในกรดไขมันได้แก่
กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acids) ซึ่งไม่มีพันธะคู่ระหว่าง
อะตอมของคาร์บอน ปกติพบได้ในไขมันจากสมองสัตว์หรือเครื่องในสัตว์
กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acids) ซึ่งมีพันธะคู่ พบได้ในไขมันพืช
ส่วนไขมันในระบบน้ำเสียหรือท่อน้ำทิ้ง คือไขมันที่ผ่านการใช้งาน ซึ่งจัดอยู่ในรูปของเสีย และเป็นต้นเหตุของปัญหาที่มีต่อระบบนิเวศ แต่โครงสร้างของมันจะยังไม่เปลี่ยนแปลง คนส่วนใหญ่มักจะมองเห็นความสำคัญเมื่อของปัญหา เมื่อเวลาที่พวกมันก่อตัวเป้นของแข้งแล้ว นั่นคือปลายเหตุของไขมัน แต่Zymetec-ZE30&Zymetec-E100 คือการยับยั้งการก่อตัวตลอดไปของไขมัน ด้วยการตัดข้อต่อเชื่อม ระหว่างสารประกอบ ที่เรียกว่าโมเรกุล เช่นตัวอย่างโมเรกุลไขมันดังภาพด้านล่างนี้....กล่าวคือH,O,C,จะเป็นอิสระตลอดไปเมื่อZymetecทำงาน

   โครงสร้างไขมัน
 

สินค้าแนะนำ การบำบัดไขมันอีกชนิดด้วยไฟฟ้าEC

Electro Coagulation/zymetec
Electro Coagulation

ย่อยไขมันในท่อน้ำทิ้ง/zymetec

หลักการทำงาน

Zymetec-ze30
Ze30จะเข้าไปทำปฏิกิริยา แยกโมเลกุลสารประกอบดังภาพข้างบนให้เป็นโมเลกุลเดี่ยว ที่จะไม่สามารถออกฤทธิ์ หรือไม่ให้อยู่ในสภาพของไขมันได้อีกต่อไป
  ข้อดีคือ เป็นการทำลายไขมัน-กำจัดกลิ่น ที่ต้นตอได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของไขมันอย่างถูกวิธี ให้ความปลอดภัย ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
วิธีการประยุกต์ใช้  สามารถใช้ผสมน้ำในน้ำยาล้างจานได้,ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อหยด,Feedตามทางไหลของน้ำทิ้ง เช่นท่อ,อ่างล้างจาน หรือในกรณีทีอยู่ตามพื้นบ้านหรือโรงงาน ใช้ราดไปพร้อมๆกับการล้างพื้นปกติ
เพื่อประสิทธิภาพสูงและประหยัด ควรผสมน้ำแล้วฉีดพ่นด้วยปั๊มแดงดันสูงในกรณีเพื่อการล้างพื้นที่มีไขมันหนา.....สอบถามกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่นั้นๆ

    
 

 ดูรูปแบบการให้บริการของเรา

 

 

 

Tel +66(02) 450 6038,092-539-4945 Fax:02-450 6038
064-426-9496  E-mail:[email protected]
บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด
50/12 ซ.เลียบฯฝั่งเหนือ 8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 (สงวนลิขสิทธิ)