บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 
 Eng

การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR AERATOR/Zymetec

  • SOLAR AERATOR/การบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานโซล่าเซล

  • เครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซล) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าว ความต้องการเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำDO จะช่วยเร่งการออกซิไดซ์ สิ่งปฎิลต่างๆได้ดีแล้ว การใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ คือเป้าหมายสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและแผนพันาประเทศ.... ที่แท้จริง.ในกลุ่มธุรกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็ประสบปัญหาเรื่องน้ำเสียและค่าไฟฟ้าที่สูงมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีกหมายมารองรับพวกเขาก็ตาม แต่สำคัญเหนือสิ่งใดๆคือ ความรับผิดชอบที่พวกเขามีมาตลอด วันนี้..เทคโนโลยีโซล่าเซล..ได้พัฒนามาจนให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจนถึงระดับครัวเรือน และเข้ามาสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงวันนี้ #การบำบัดน้ำเสียด้วยโซล่าเซล จะยังไม่ลงถึงระบบน้ำเสียขนาดใหญ่ก็ตาม แต่ชุมชนที่ใช้ระบบโซล่าเซลบำบัดน้ำเสีย ก็เป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการลดปริมาณน้ำเสียมวลรวมของประเทศได้อย่างมาก และลดต้นทุนเรื่องค่าไฟฟ้าหลักภายในประเทศได้อย่างมหาศาล หากมีการกระทำอย่างเต็มรูปธรรม.

  • คำถาม:เครื่องเติมอากาศรุ่นไหนที่เหมาะกับSOLAR CELL? ทำความเข้าใจครับ

  • ทุกรุ่นสามารถใช้ได้กับระบบโซล่าเซลครับ...แต่ในส่วนของการออกแบบควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิศกรรมนั้น solar aerator zymetec เน้นที่ประโยชน์การใช้งานของผู้ใช้โดยตรง ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเลือกใช้ คืองบประมาณการลงทุนด้านพลังงานทดแทน. ว่า..เรามีมุมมองด้านการคุ้มทุนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาก-น้อย/หรือไปในทิศทางของอนาคตนานแค่ไหน?อย่างใร  ผลรับที่ได้คือ คุณภาพและปริมาณออกซิเจน การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การสร้างภูมิทัศน์ การสร้างภาพ ดังนั้นหน้าที่หนักหน่วงของพวกเราคือ...., 
  • เครื่องเติมอากาศด้วยโซล่าเซลล์ รุ่นอื่นๆ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ การประหยัดพลังงาน การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และระยะเวลา มีความทนทานในการใช้งานสูงเพราะเราเลือกใช้ วัสดุ-อุปกณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เช่นรุ่น 4ใบพัด รุ่น10ใบพัด และแบบเติมอากาศใต้น้ำ JET AERATOR 2&3HP
  • พร้อมกันนี้ ZYMETECยังให้คำปรึกษาด้านการ อนุรักษ์พลังงานร่วมกับการบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยการประยุกต์การใช้งานสอดคล้องกับระบบโซล่าเซลล์ ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มเงินลงทุน โปรดติดต่อตัวแทนไกล้บ้านท่าน

 
ติดตั้งที่เทศบาล ปู่จ้าวฯ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ปี 2561

ติดตั้ง ณ.บ่อเก็บน้ำเพื่อขุมชน เทศบาลพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ติดตั้ง ณ.บ่อบำบัดน้ำเสียจากขยะชุมชน เทศบาลเมือง มหาสารคาม ตำบลหนองปิง

กังหันตีน้ำแบบโซลาร์เวล


เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 12111
© 20019-2020,  All Rights Reserved.