บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 

#เครื่องบำบัดน้ำเสียและเติมอากาศ(กังหันตีน้ำ/PADDLE WHEEL)

เครื่องเติมอากาศ/กังหันน้ำโซล่าเซล,กังหันตีน้ำ,เครื่องตีน้ำ,บำบัดน้ำเสีย,เครื่องเติมอากาศในน้ำ,water research,water reuse system

  • คุณสมบัติ:กังหันตีน้ำ/PADDLE WHEELS/ZYMETEC...
กังหันตีน้ำzymetec

#กังหันตีน้ำแบบ4ใบพัด.รุ่นมาตรฐาน

กังหันตีน้ำ6ใบพัด

#กังหันตีน้ำแบบ6ใบพัด.รุ่นพิเศษ(คุ้มค่า).

กังหันตีน้ำ


#กังหันตีน้ำแบบ10ใบพัด.รุ่นอุตสาหกรรม

  • กังหันเติมอากาศ/Zymetec คือ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสีย หรือเครื่องเติมอากาศในแหล่งเก็บน้ำทั่วๆไป แบบพื้นฐาน กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งออกแบบภายใต้มาตรฐานสากล ด้วย "การเพิ่มออกซิเจน"หรือที่เรียกว่า"การเติมอากาศ" ปริมาณการเติมอากาศที่ได้จะไม่น้อยไปกว่า 1.5 KOg/Kw/Hr ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมกับกำลังอุปกรณ์ส่งกำลัง (Tranmission) ที่อยู่ภายใต้ การโหลดกระแสในสภาวะที่ปกติ ทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆของชุดเครื่องจักร์ และปริมาณออกซิเจนตามความต้องการ 
    ชุดเติมอากาศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆของZymetec จึงได้รับการยอมรับและถูกเลือกใช้จากกลุ่มนักชีวะวิทยา,วิศวกรผู้ออกแบบระบน้ำเสีย,กลุ่มฟาร์มเกษตรกร,กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม,เทศบาล,ประชาชนทั่วไป,กลุ่มครัวเรือน,ผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการข้อมูลเชิงศึกษาและการทำโปรเจ็คต์
  • พลังงานโซล่าเซลกับการบำบัดน้ำเสีย เมื่อ20ปีที่แล้ว โซล่าเซลในประเทศไทยยังถือว่ามีราคาที่สูงมาก เมื่อเทียบกับปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพบวกเทคโนโลยีการผลิต กำลังทำให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงวิทยาการได้อย่างงายดาย ZYMETEC ยินดีที่จะร่วมให้คำปรึกษาในการออกแบบการบำบัดน้ำโดยการใช้พลังงานโซลาร์เซล กับอุปกรณ์ที่พร้อมจัดหาในประเทศ
กังหันตีน้ำ

#เครื่องตีน้ำราคาประหยัด(เป็นรุ่นที่ผลิตเพื่อการส่งออก)
#เครื่องเติมอากาศแบบ2ใบพัด ขนาด 1แรงม้า ใช้ไฟฟ้าทั้ง 220/380 โวลต์ 50Hz IP55 OxigenTranfer ตามมาตรฐาน  


เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 12330
© 20019-2020,  All Rights Reserved.