บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 

บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า/Zymetec

Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment,ออกแบบ-สร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,ประหยัดพื้นที่,ประหยัดเวลา,ลดภาระผู้ประกอบการ,ลดภาระน้ำเสียมวลรวมของประเทศ


นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
กับระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติ
Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment

 • บทนำของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า/Zymetec
ข้อได้เปรียบของระบบ (Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment)เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย แบบอัตโนมัติ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูประบบเดิม จากที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เป็นจริงด้วยเทคโนโลยีสิ่งนี้ ทำให้การบำบัดน้ำเสียที่เคยยุ่งยาก กลับเป็นสิ่งที่ง่ายและสมบูรณ์ที่สุด เกินมาตรฐานกำหนดและสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว กลับไปทำ RECYCLE system ได้ทันที ด้วยคุณสมบัติในการลดต้นทุนแต่ละขั้นตอนดังนี้

 1. ลดปริมาณตะกอนลดการใช้พื้นที่
 2. เพื่อประโยชน์ในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (recyclable)
 3. ไม่ต้องเติมสารเคมีใดๆ
 4. ง่ายต่อการควบคุม
 5. ง่ายต่อการบำรุงรักษา
 • ภาพรวม Overview

เพื่อจัดการน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมแล้ว ระบบ (Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment)คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ความสามารถระบบ

 1. แยกโลหะหนักออกทุกชนิด
 2. แยกของเหลวกับของแข็งออกจากกัน
 3. ทำลายไขมันจากน้ำเสีย
 4. แยกสารอินทรีย์
 5. ฆ่าและแยกเชื้อแบคทีเรีย,VIRUS และcysts
 6. สามารถจัดการสารอันตรายซับซ้อน

 • การประยุกต์ใช้ EC 

นำกลับมาใช้ใหม่คือผลงานอันมีค่าสูงสุดของน้ำ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น

 1. Textile
 2. Metal Plating
 3. Meat and Poultry Processing
 4. Water Supply(ประปา)
 5. Farming
 6. อุตสาหกรรม อิเลคทรอนิก Hi-Tech
 7. Chemical Industry (อุตสาหกรรมทางเคมี)
 8. น้ำเสียภายในประเทศ 
หลังจากได้ใช้ระบบดังกล่าวจัดการแล้ว ทำให้น้ำเสียโดยรวมภายในประเทศดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 8869
© 20019-2020,  All Rights Reserved.