เครื่องกำจัดตะกรัน

เครื่องสลายตะกรัน หรือเครื่องSoftener Water เพื่ออุตสาหกรรม

#ขายเครื่องกำจัดตะกรันในระบบอุตสาหกรรม อธิเช่นระบบ บอยเลอร์,คูลลิ่งทาวเวอร์,ชิลเลอร์ ,ที่พักอาศัยและงานแลกปลี่ยนความร้อนทุกประภท รวมถึงงานท่อส่งของเหลว อุตสาหกรรม


เครื่องกำจัดตะกรัน
หลักการทำงาน hydropath: 
เป้าหมายสำคัญ: เพื่อป้องกันการก่อตัวของตะกรันจากแคลเซี่ยม (Ca) โดยปกติแล้ว น้ำจะมีค่าความกระด้างในตัวของมันอยู่ อาจจะมาก-น้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุธรรมชาติในพื้นดิน HydroFLOW คือเครื่องช่วยทำน้ำให้อ่อนนุ่ม,เครื่องปรับสภาพน้ำ รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ที่อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนและเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม
ใช้เทคนิคที่มีลิขสิทธิเฉพาะตัว โดยยึดหลักการเหนี่ยวนำของ hydropath .เลือกช้น้ำเป็นให้เป็นส่วนหนึ่งของวงจร..คลิกดูรูป
เป็นการสร้างคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า แผ่กระจายในรูป รัศมีเป็นวงกลมตามหน้าตัดของท่อ เพื่อส่งไปตามแนวท่อทั้งด้านไปและด้านกลับ โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องความเร็วการไหลของน้ำ,ปริมาณ,หรือวัสดุที่เป็นท่อและอุณหภูมิ แต่อย่างได...คลิกดูรูป
คลื่นความถี่ดังกล่าว จะเป็นตัวคลื่นความถี่ในรูป SineWave  มีรูปแบบเป็นประจุขั้วบวกและขั้วลบ เพื่อชาร์ตพลังงานให้กับวัตถุหรือสารละลายที่แฝงตัวมากับน้ำ เช่น"หินปูน"
"หินปูนที่อยู่ในรูปของสารละลายอยู่ในน้ำ"พวกมันมีหน้าที่ ที่พร้อมจะตกผลึกเป็นตะกรันอยู่ตลอดเวลา ร (แต่ในขณะที่เป็นสารละลายนั้นยังมีพลังงานที่ต่ำมากๆ จึงยังไม่มีโอกาสเป็นตะกรันได้) การชาร์ตประจุด้วยHydroFLOW จะทำให้สิ่งเหล่านั้น เกิดพลังงานแม่เหล็กขึ้นที่ขั้ว บวก-ลบ  และดูดติดกันเอง เราเรียกสถานะนี้ว่า"การอิ่มตัว"การอิ่มตัวในที่นี้คือ การเปลี่ยนสถานะเป็นตะกรันนั่นเองแต่กระกรันที่เราสร้างขึ้นจะมีขนาดที่เล็กมากๆ เริ่มต้นที่ 0.010-0.050 mm 
เพราะฉนั้นในคำว่า"อิ่ม"ก็คือไม่ต้องการอีกแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้ว นี้จะไม่มีโอกาสไปเกิดซ้ำกับพื้นผิวของท่อหรือภาชนะอื่นๆอีกต่อไป เพราะเราได้จำลองการเกิดกับการอิ่มตัวให้มันแล้ว เหตุผลเพราะ Hydroflow สร้างให้เกิดพลังงานที่สูงกว่าในธรรมชาติ ที่หลักการแตกต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิง แต่ถึงอย่างไนก็คาม ความถี่ที่เราสร้างขึ้น ก็ยังเป็นความถี่ที่เหมาสมจริงๆเท่านั้น จึงจะมีโอกาสทำเช่นนี้ได้...(คลิกดูVDO) อีกหนึ่งส่วนในกระบวนการไฟฟ้าเคมี ในระหว่างการอิ่มตัวของกลุ่มตะกรันจะมีการปลดปล่อยสารCO2 อ่อนๆเข้าไปแทรกระหว่างกลุ่มหินปูนที่เคยเกาะอยู่ตามผิวท่อ ให้หลุดออกโดยเร็ว ส่วนปริมาณCO2 ขึ้นอยู่กับปริมาณของตะกรันเก่าเช่นกัน ปฎิกิริยานี้เรียกว่า การคืนค่า จะดำเนินการไปเรื่อยๆ จนตะกรันเก่าที่มีอยู่ เกิดการอ่อนตัวเนื่องจากมันได้พลังงานและดูดเอาน้ำเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างแต่ละเม็ดของหินปูน จนเกิดการพรุน และหลุดออกไปกับแรงดันน้ำจนหมด ในขณะที่คุณกำลังเดินเครื่องในการผลิต มีผลตลอดแนวท่อน้ำทีมีการไหลผ่านของของเหล็ว ขึ้นอยู่กับความยาวของระบบท่อนั้นๆ .....เพิ่มเติมข้อมูลเชิงลึกโปรด.ติดต่อฝ่ายวิชาการเพื่ออธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด

คลื่นความถี่ดังกล่าว ยังจะช่วยลดแรงตรึงผิวของน้ำ ด้วยการเปลี่ยนมวลน้ำให้ละเอียดและเล็กลงถึง 0.003 ม.ม.(3ไมคร่อน)หรือที่เรียกว่า PureWater การลดแรงตรึงผิวในน้ำ เกิดขึ้นได้อย่างใรหรือ?... เกิดจากพลังงานที่Hydroflow  สร้างขึ้นในรูปของคลื่นความถี่ดังที่กล่าว ในขณะนั้น น้ำ จะดูดซับเอาพลังงานพวกนี้เข้าไปให้ได้มากที่สุด และแยกตัวออกจากกันเป็นมวลน้ำอิสระ
จากคุณสมบัติดังที่กล่าวมานั้น 
HydroFLOW ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย มากกว่า68ประเทศที่ได้มีการจดสิทธิบัตรคุณสมบัตรโดยหลักการดังที่กล่าว.เพื่อความสอดคล้องในการให้บริการและง่ายต่อการใช้งาน ทางเจ้าของสิทธิบัตร HydroFLOW ได้มีการออกแบบอุปกรณ์ แต่ละRangeให้เหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆและจัดหลักสูตร อบรมวิศวกรให้เป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านไว้คอยบริการลูกค้าผู้มีความสนใจ.....ดูคำอธิบายด้านล่าง
สิ่งสำคัญ สินค้าHydroFlowทุกรุ่น สำหรับอุตสาหกรรม มีการรับประกันคุณภาพ 3 ปี 
ความปลอดภัย อุปกรณ์ HydroFLOW  ไม่ได้มีอันตรายไดๆต่อมนุษย์อและเครื่องมือ-อุปกรณ์อื่นๆ อย่างที่สงสัย เพราะคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้นยังต่ำกว่าคลื่นวิทยุ Amที่เราเคยรู้จักกันอย่างดี HydroFLOW เป็นสินค้ามาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับการรับรองผลจากสถาบันต่างๆทั่วโลก ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลากหลายสาขาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ HydroFLOW ได้รับการทดสอบและถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆอย่างมากมายและแพร่หลาย เพราะเป็นสินค้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง ที่สำคัญตอบโจทย์นักลงทุนมาแล้วทั่วโลกนอกจากจะเห็นผลอย่างชัดเจนแล้ว ยังทำให้ลดต้นทุนการจัดการน้ำได้อย่างมหาศาล และยังกล้ารับประกันผลงานในแต่ละCaseด้วยการ Pay back money100% HYDRO PATH จึงเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดทุกๆด้าน.(สินค้าสิทธิบัตร)
ดูคำอธิบายและภาพประกอบแต่ละคุณสมบัติเด่น...
 Boiler(บอยลอร์)  Cooling Tower(คูลลิ่งทาววอร์) Chiller(ชิลเลอร์)  
 Heat Exchanger City Water(โรงผลิตน้ำประปา)  ฟาร์มสัตว์น้ำ  
 และการพานิชอื่นๆ  ครัวเรือน ฟร์ามปศุสัตว์

HYDROPATH คืออะใร.

HydroPath Technology คือสินค้าสิทธิบัติจากประเทศอังกฤษ โดยใช้ยี่ห้อในการตลาดเป็น HydroFlow ที่มีการจำหน่ายมาแล้ว25ปี และมีตัวแทนจำหน่ายอยู่68ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยถือเป้นประเทศล่าสุด