บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 
เครื่องกำจัดตะกรัน

เครื่องสลายตะกรัน หรือเครื่องSoftener Water เพื่ออุตสาหกรรม

#ขายเครื่องกำจัดตะกรันในระบบอุตสาหกรรม อธิเช่นระบบ บอยเลอร์,คูลลิ่งทาวเวอร์,ชิลเลอร์ ,ที่พักอาศัยและงานแลกปลี่ยนความร้อนทุกประภท รวมถึงงานท่อส่งของเหลว อุตสาหกรรม


เครื่องกำจัดตะกรัน
หลักการทำงาน hydropath: 
เป้าหมายสำคัญ: เพื่อป้องกันการก่อตัวของตะกรันจากแคลเซี่ยม (Ca) โดยปกติแล้ว น้ำจะมีค่าความกระด้างในตัวของมันอยู่ อาจจะมาก-น้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุธรรมชาติในพื้นดิน HydroFLOW คือเครื่องช่วยทำน้ำให้อ่อนนุ่ม,เครื่องปรับสภาพน้ำ รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ที่อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนและเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม
ใช้เทคนิคที่มีลิขสิทธิเฉพาะตัว โดยยึดหลักการเหนี่ยวนำของ hydropath .เลือกช้น้ำเป็นให้เป็นส่วนหนึ่งของวงจร..คลิกดูรูป
เป็นการสร้างคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า แผ่กระจายในรูป รัศมีเป็นวงกลมตามหน้าตัดของท่อ เพื่อส่งไปตามแนวท่อทั้งด้านไปและด้านกลับ โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องความเร็วการไหลของน้ำ,ปริมาณ,หรือวัสดุที่เป็นท่อและอุณหภูมิ แต่อย่างได...คลิกดูรูป
คลื่นความถี่ดังกล่าว จะเป็นตัวคลื่นความถี่ในรูป SineWave  มีรูปแบบเป็นประจุขั้วบวกและขั้วลบ เพื่อชาร์ตพลังงานให้กับวัตถุหรือสารละลายที่แฝงตัวมากับน้ำ เช่น"หินปูน"
"หินปูนที่อยู่ในรูปของสารละลายอยู่ในน้ำ"พวกมันมีหน้าที่ ที่พร้อมจะตกผลึกเป็นตะกรันอยู่ตลอดเวลา ร (แต่ในขณะที่เป็นสารละลายนั้นยังมีพลังงานที่ต่ำมากๆ จึงยังไม่มีโอกาสเป็นตะกรันได้) การชาร์ตประจุด้วยHydroFLOW จะทำให้สิ่งเหล่านั้น เกิดพลังงานแม่เหล็กขึ้นที่ขั้ว บวก-ลบ  และดูดติดกันเอง เราเรียกสถานะนี้ว่า"การอิ่มตัว"การอิ่มตัวในที่นี้คือ การเปลี่ยนสถานะเป็นตะกรันนั่นเองแต่กระกรันที่เราสร้างขึ้นจะมีขนาดที่เล็กมากๆ เริ่มต้นที่ 0.010-0.050 mm 
เพราะฉนั้นในคำว่า"อิ่ม"ก็คือไม่ต้องการอีกแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้ว นี้จะไม่มีโอกาสไปเกิดซ้ำกับพื้นผิวของท่อหรือภาชนะอื่นๆอีกต่อไป เพราะเราได้จำลองการเกิดกับการอิ่มตัวให้มันแล้ว เหตุผลเพราะ Hydroflow สร้างให้เกิดพลังงานที่สูงกว่าในธรรมชาติ ที่หลักการแตกต่างจากคู่แข่งโดยสิ้นเชิง แต่ถึงอย่างไนก็คาม ความถี่ที่เราสร้างขึ้น ก็ยังเป็นความถี่ที่เหมาสมจริงๆเท่านั้น จึงจะมีโอกาสทำเช่นนี้ได้...(คลิกดูVDO) อีกหนึ่งส่วนในกระบวนการไฟฟ้าเคมี ในระหว่างการอิ่มตัวของกลุ่มตะกรันจะมีการปลดปล่อยสารCO2 อ่อนๆเข้าไปแทรกระหว่างกลุ่มหินปูนที่เคยเกาะอยู่ตามผิวท่อ ให้หลุดออกโดยเร็ว ส่วนปริมาณCO2 ขึ้นอยู่กับปริมาณของตะกรันเก่าเช่นกัน ปฎิกิริยานี้เรียกว่า การคืนค่า จะดำเนินการไปเรื่อยๆ จนตะกรันเก่าที่มีอยู่ เกิดการอ่อนตัวเนื่องจากมันได้พลังงานและดูดเอาน้ำเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างแต่ละเม็ดของหินปูน จนเกิดการพรุน และหลุดออกไปกับแรงดันน้ำจนหมด ในขณะที่คุณกำลังเดินเครื่องในการผลิต มีผลตลอดแนวท่อน้ำทีมีการไหลผ่านของของเหล็ว ขึ้นอยู่กับความยาวของระบบท่อนั้นๆ .....เพิ่มเติมข้อมูลเชิงลึกโปรด.ติดต่อฝ่ายวิชาการเพื่ออธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด

คลื่นความถี่ดังกล่าว ยังจะช่วยลดแรงตรึงผิวของน้ำ ด้วยการเปลี่ยนมวลน้ำให้ละเอียดและเล็กลงถึง 0.003 ม.ม.(3ไมคร่อน)หรือที่เรียกว่า PureWater การลดแรงตรึงผิวในน้ำ เกิดขึ้นได้อย่างใรหรือ?... เกิดจากพลังงานที่Hydroflow  สร้างขึ้นในรูปของคลื่นความถี่ดังที่กล่าว ในขณะนั้น น้ำ จะดูดซับเอาพลังงานพวกนี้เข้าไปให้ได้มากที่สุด และแยกตัวออกจากกันเป็นมวลน้ำอิสระ
จากคุณสมบัติดังที่กล่าวมานั้น 
HydroFLOW ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย มากกว่า68ประเทศที่ได้มีการจดสิทธิบัตรคุณสมบัตรโดยหลักการดังที่กล่าว.เพื่อความสอดคล้องในการให้บริการและง่ายต่อการใช้งาน ทางเจ้าของสิทธิบัตร HydroFLOW ได้มีการออกแบบอุปกรณ์ แต่ละRangeให้เหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆและจัดหลักสูตร อบรมวิศวกรให้เป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านไว้คอยบริการลูกค้าผู้มีความสนใจ.....ดูคำอธิบายด้านล่าง
สิ่งสำคัญ สินค้าHydroFlowทุกรุ่น สำหรับอุตสาหกรรม มีการรับประกันคุณภาพ 3 ปี 
ความปลอดภัย อุปกรณ์ HydroFLOW  ไม่ได้มีอันตรายไดๆต่อมนุษย์อและเครื่องมือ-อุปกรณ์อื่นๆ อย่างที่สงสัย เพราะคลื่นความถี่ดังกล่าวนั้นยังต่ำกว่าคลื่นวิทยุ Amที่เราเคยรู้จักกันอย่างดี HydroFLOW เป็นสินค้ามาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับการรับรองผลจากสถาบันต่างๆทั่วโลก ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลากหลายสาขาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ HydroFLOW ได้รับการทดสอบและถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆอย่างมากมายและแพร่หลาย เพราะเป็นสินค้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริง ที่สำคัญตอบโจทย์นักลงทุนมาแล้วทั่วโลกนอกจากจะเห็นผลอย่างชัดเจนแล้ว ยังทำให้ลดต้นทุนการจัดการน้ำได้อย่างมหาศาล และยังกล้ารับประกันผลงานในแต่ละCaseด้วยการ Pay back money100% HYDRO PATH จึงเหนือกว่าคู่แข่งในตลาดทุกๆด้าน.(สินค้าสิทธิบัตร)
ดูคำอธิบายและภาพประกอบแต่ละคุณสมบัติเด่น...
 Boiler(บอยลอร์)  Cooling Tower(คูลลิ่งทาววอร์) Chiller(ชิลเลอร์)  
 Heat Exchanger City Water(โรงผลิตน้ำประปา)  ฟาร์มสัตว์น้ำ  
 และการพานิชอื่นๆ  ครัวเรือน ฟร์ามปศุสัตว์

HYDROPATH คืออะใร.

HydroPath Technology คือสินค้าสิทธิบัติจากประเทศอังกฤษ โดยใช้ยี่ห้อในการตลาดเป็น HydroFlow ที่มีการจำหน่ายมาแล้ว25ปี และมีตัวแทนจำหน่ายอยู่68ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยถือเป้นประเทศล่าสุด
 


เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 8867
© 20019-2020,  All Rights Reserved.