บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 
 

เครื่องเพิ่มค่าDOระบบบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบัน การบาบัดน้ำเสียด้วยเครื่องเติมอากาศ ยังคงได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศ เนื่องจากเครื่องเติมอากาศ ยังเป็นเครื่องมือสำหรับระบบบำบัด ที่มีต้นทุนต่ำ และดูแลรักษาง่าย อีกทั้งผู้ใช้เองก็ยังมีความรู้ความเข้าใจในการบำรักษาได้เป็นอย่างดี
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพได้รวดเร็วและต่อเนื่อง Zymetec ได้มีการออกแบบเครื่องเติมอากาศไว้หลายแบบด้วยกันเพื่อรองรับการแก้ปัญหาในอนาคต ยกตัวอย่างเช่นรุ่น HI-SPEED SURFACE AERATOR #D.O.WIZARD ก็เป็นอีกรุ่น ที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มค่าDO.หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำโดยมุ่งเน้นไปที่ค่าDOซึ่งเป็นค่าที่ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเอง
ดังจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. D.O.WIZARD คือเครื่องเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ที่ทำงานในแบบความเร็วสูง โดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังไฟไม่น้อยกว่าที่ ระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิตกำหนดร่วมกัน การออกแบบกลไกอุปกรณ์ให้ทางานเป็น triple-action โดยชุดใบพัด marine boat propeller ดึงน้าจากแหล่งน้าขึ้นมาที่ชุดใบพัดตีน้า smasher device (หรือ open impeller) ซึ่งกาลังหมุน ทำให้มวลน้ำเสียถูกเหวี่ยงไปกระแทกกับชุด Hydro-smasher device เป็นฝอยละอองละเอียดกระจายเต็มพื้นที่รอบทิศ 360º ลักษณะการออกแบบกลไกดังกล่าวที่ทำให้เกิดฝอยละอองน้ำละเอียดกระจายโดยทั่วอย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวการสัมผัสอากาศที่ทำให้เติมอากาศลงในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการทำงานของเครื่องในบ่อบำบัดที่วัดค่า D.O. ของน้ำเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า1- 2. เท่าจากเดิม หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ผู้ใช้ตั้งขึ้นมา
  2. รูปแบบของเครื่องเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ำ(DO) เป็นทุ่นลอยแบบที่กะทัดรัดจำนวนหนึ่งทุ่น รูปทรงหลังโค้งเพื่อรับการไหลบ่าของมวลน้ำ อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบากว่า เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย-ติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1.5 เมตรรองรับน้ำหนักของตัวมันเองได้ตลอดอายุการใช้งาน ลดการอุดตันด้วยระบบตัดเศษที่ถูกติดตั้งไว้ภายในด้วยวัสดุ tungsten carbide.

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในการเติมอากาศ ข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากลูกค้าก่อนการเลือกรุ่น คือเป้าหมายสำคัญในการผลิตของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์ที่สูงสุด และได้เครื่องมือบำบัดที่เป็นของตัวเองอย่างคุ้มค่าที่สุด เนื่องจากสินค้าดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ค่าDOที่สุงกว่าทุกรุ่นที่เคยมีมาในท้องตลาด ลูกค้าควรได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิด ในการเลือกรุ่นที่เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

 LINE ID:thaizymetec


เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 8871
© 20019-2020,  All Rights Reserved.