บริษัท เซมมิเทคไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด

ZYMETEC HYDRO TECHNOLOGY CO.,L TD

ช่องทางติดต่อ >> CLICK <<  
 
 Eng

การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ SOLAR AERATOR/Zymetec

  • SOLAR AERATOR/การบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานโซล่าเซล

  • เครื่องเติมอากาศพลังเซลล์แสงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่างๆ โดยการเพิ่มระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ในน้ำ ช่วยเพิ่มปฏิกิริยาเคมีต่างๆ การใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติเป็นเป้าหมายหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
    ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมเผชิญกับความท้าทายจากค่าน้ำเสียและค่าไฟฟ้าที่สูง แม้จะมีกฎระเบียบสนับสนุนอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงคือความรับผิดชอบที่ยืนยงของพวกเขา ปัจจุบันเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ได้ก้าวไปสู่จุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแม้ในระดับครัวเรือน 

คำถาม: เครื่องเติมอากาศรุ่นไหนที่เหมาะกับโซล่าเซล?

  • ทุกรุ่นสามารถใช้ได้กับระบบโซล่าเซลครับ... แต่ในส่วนของการออกแบบควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิศกรรมนั้น Solar Aerator Zymetec เน้นที่ประโยชน์การใช้งานของผู้ใช้โดยตรง ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการเลือกใช้คืองบประมาณการลงทุนด้านพลังงานทดแทน
    ว่าเรามีมุมมองด้านการคุ้มทุนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาก-น้อย/หรือไปในทิศทางของอนาคตนานแค่ไหน? ผลรับที่ได้คือคุณภาพและปริมาณออกซิเจน การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การสร้างภูมิทัศน์ การสร้างภาพ ดังนั้นหน้าที่หนักหน่วงของพวกเราคือ...อะไรบ้าง?
  • เครื่องเติมอากาศด้วยโซล่าเซลล์รุ่นอื่นๆ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์การประหยัดพลังงาน การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำและระยะเวลา มีความทนทานในการใช้งานสูงเนื่องจากเราเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล เช่นรุ่น 4 ใบพัด รุ่น 10 ใบพัด และแบบเติมอากาศใต้น้ำ


เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี 
สายด่วน 0925394945 หรือ0847326778
สงวนลิขสิทธิ์ 2555

แนะนำโดย webmaster

Visit All : 12340
© 20019-2020,  All Rights Reserved.